Poprawna pisownia

martwiłaby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

martwiła by

Niepoprawna pisownia