Poprawna pisownia

marihuana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

marichuana

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

marichułana

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

marihułana

Niepoprawna pisownia