Niepoprawna pisownia

manedżer

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

menedżer

Poprawna pisownia, rekomendowana wersja pisowni – najbardziej spolszczona zarówno graficznie, jak i fonetycznie.

Poprawna pisownia

menadżer

Poprawna pisownia, pisownia poprawna, choć z najmniej zalecana.

Poprawna pisownia

manager

Poprawna pisownia, oryginalna forma angielska, zgodna z normą ortograficzną.


Niepoprawna pisownia

manażer

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

maneżer

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

meneżer

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

menager

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

manadżer

Niepoprawna pisownia