Niepoprawna pisownia

pułowa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

połowa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

półowa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po łowa

Niepoprawna pisownia