Niepoprawna pisownia

małoznacząca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mało znacząca

Poprawna pisownia