Niepoprawna pisownia

nie koleżeńskość

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niekoleżeńskość

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niekolerzeńskość

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie kolerzeńskość

Niepoprawna pisownia