Poprawna pisownia

łyżwy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

łyszwy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łyrzwy

Niepoprawna pisownia