Poprawna pisownia

pielęgniarzem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pjelęgniarzem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pielengniarzem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pielęgniażem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pielęgniaszem

Niepoprawna pisownia