Niepoprawna pisownia

łutce

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

łódce

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

łótce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łudce

Niepoprawna pisownia