Niepoprawna pisownia

lucki

Niepoprawna pisownia, poprawna jedynie jako forma odmiany nazwiska „Lucki” lub zdrobnienia imienia „Lucjan”.


Poprawna pisownia

ludzki

Poprawna pisownia