Niepoprawna pisownia

łóp

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

łup

Poprawna pisownia, znaczenie: najczęściej jest to zdobycz – wojenna, myśliwska lub pochodząca z grabieży. Słowo może oznaczać także okrzyk naśladujący uderzenie lub stanowić jedną z form słów takich jak: łupa, łupić lub łupać.