Niepoprawna pisownia

lombartu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

lombardu

Poprawna pisownia, znaczenie: placówki bądź instytucji kredytowej udzielającej pożyczek krótkoterminowych pod zastaw ruchomości.


Niepoprawna pisownia

ląbartu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ląbardu

Niepoprawna pisownia