Niepoprawna pisownia

lódzcy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ludzcy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

luccy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lóccy

Niepoprawna pisownia