Niepoprawna pisownia

Łirpul

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Whirlpool

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Whirpool

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Wirpool

Niepoprawna pisownia