Niepoprawna pisownia

łikendy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

weekendy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wekendy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wikendy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łykendy

Niepoprawna pisownia