Poprawna pisownia

każdą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

karzdą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kaszdą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

każdom

Niepoprawna pisownia