Niepoprawna pisownia

leźni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

leśni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

lesini

Niepoprawna pisownia