Poprawna pisownia

nadęty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nadenty

Niepoprawna pisownia