Niepoprawna pisownia

lekko myślni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

lekkomyślni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

lekkomyźlni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lekomyślni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lekko-myślni

Niepoprawna pisownia