Niepoprawna pisownia

leczydź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

leczyć

Poprawna pisownia