Poprawna pisownia

leasing

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

lising

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lizing

Niepoprawna pisownia, wyjaśnienie: mimo, że miały miejsce próby utrwalenia zapisu fonetycznego jako standardowej formy zapisu tego słowa, nie przyjęło się ono powszechnie i obecnie jest odnotowane jedynie przez część słowników, a na co dzień jest to forma w zasadzie niespotykana.