Niepoprawna pisownia

latał bym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

latałbym

Poprawna pisownia