Niepoprawna pisownia

lajicy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

laicy

Poprawna pisownia, znaczenie: osoba nieznająca się na danej rzeczy, niekompetentna w danej dziedzinie, dyletant, amator; rzadziej spotykane znaczenie: posługujący w klasztorze wierny bez święceń kapłańskich.