Niepoprawna pisownia

łabęć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

łabędź

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

łabądź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łabondź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łabendź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łabąć

Niepoprawna pisownia