Niepoprawna pisownia

dwutysięczny szesnasty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwa tysiące szesnasty

Poprawna pisownia, znaczenie: rok 2016 zapisany słownie.