Niepoprawna pisownia

ląbart

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

lombard

Poprawna pisownia, znaczenie: placówka bądź instytucja kredytowa udzielająca pożyczek krótkoterminowych pod zastaw ruchomości, którymi mogą być przedmioty różnego typu lub papiery wartościowe.


Niepoprawna pisownia

ląbard

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lombart

Niepoprawna pisownia