Niepoprawna pisownia

kżywo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

krzywo

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kszywo

Niepoprawna pisownia