Niepoprawna pisownia

kurjozum

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kuriozum

Poprawna pisownia