Poprawna pisownia

dopomoże

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dopomorze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do pomoże

Niepoprawna pisownia