Poprawna pisownia

kurcząt

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kurczont

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kórczont

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kórcząt

Niepoprawna pisownia