Poprawna pisownia

kupić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kópić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kupidź

Niepoprawna pisownia