Niepoprawna pisownia

któsz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

któż

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

którz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ktuż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kturz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ktusz

Niepoprawna pisownia