Poprawna pisownia

dla Gai

Poprawna pisownia, znaczenie: forma imienia żeńskiego „Gaja”.


Niepoprawna pisownia

dla Gajii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dla Gaji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dla Gaii

Niepoprawna pisownia