Poprawna pisownia

co pierwsze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

copierwsze

Niepoprawna pisownia