Niepoprawna pisownia

ponirzać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poniżać

Poprawna pisownia