Niepoprawna pisownia

nie byciem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niebyciem

Poprawna pisownia