Niepoprawna pisownia

kroste

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

krostę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chrostę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kroztę

Niepoprawna pisownia