Poprawna pisownia

łopatologiczni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

łopato logiczni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łopato-logiczni

Niepoprawna pisownia