Poprawna pisownia

kropkę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kropke

Niepoprawna pisownia