Niepoprawna pisownia

króki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kruki

Poprawna pisownia