Niepoprawna pisownia

kószenie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kuszenie

Poprawna pisownia