Niepoprawna pisownia

cośzacoś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

coś za coś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

coś zacoś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cośza coś

Niepoprawna pisownia