Niepoprawna pisownia

kórtek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kurtek

Poprawna pisownia