Niepoprawna pisownia

wyfrówa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyfruwa

Poprawna pisownia