Poprawna pisownia

konkurencyjna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

konkuręcyjna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

konkórencyjna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kąurencyjna

Niepoprawna pisownia