Niepoprawna pisownia

konkuręcyjna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

konkurencyjna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

konkórencyjna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kąurencyjna

Niepoprawna pisownia