Niepoprawna pisownia

konklusje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

konkluzje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

konkluzie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

konklózje

Niepoprawna pisownia