Niepoprawna pisownia

czówa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czuwa

Poprawna pisownia