Poprawna pisownia

nieaktywnością

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieaktywnościom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie aktywnością

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie aktywnościom

Niepoprawna pisownia