Niepoprawna pisownia

kompieli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kąpieli

Poprawna pisownia